Time Creator Studio

Rekrutacja

Zapraszamy do zapisu na lekcję próbną do istniejących grup.
Jeśli nie wiesz którą grupę wybrać zaznacz opcję NABÓR 2024/25 ( będziemy kontaktować się telefonicznie ) LUB prosimy o kontakt pod numer - 609104012 :)

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Wybór grupy

Dane dziecka

Dane rodzica / opiekuna prawnego

Dane drugiego rodzica / opiekuna prawnego (opcjonalne)

pokaż
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin zajęć
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (RODO)
Oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału dziecka/mojego w zajęciach.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku uczestnika w komunikacji marketingowej / na stronie klubowej.

Informacja od Administratora Twoich danych:

Administratorem danych osobowych jest Time Creator Studio z siedzibą w Poznań ( 60-178) przy ul. Ścinawska 19. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu obsługi i realizacji usług świadczonych przez Organizatora.
Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.